Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Prihlásenie

Fakultní administrátori AiS2

Ekonomická fakulta:
Ivana Kapustíková - e-mail: ivana.kapustikova@umb.sk, telefón: 048/446 6213

Filozofická fakulta:
Mgr. Barbora Podobová - e-mail: barbora.podobova@umb.sk, telefón: 048/446 7410

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov:
Bc. Anna Kyseľová - e-mail: anna.kyselova@umb.sk, telefón: 048/446 1237

Fakulta prírodných vied:
Mgr. Jana Smolecova - e-mail: jana.smolecova@umb.sk, telefón: 048/446 7407

Pedagogická fakulta:
Mgr. Marián Lakomčík - e-mail: marian.lakomcik@umb.sk, telefón: 048/446 4263

Právnická fakulta:
Juraj Ďurdina - e-mail: juraj.durdina@umb.sk, telefón: 048/446 3119


Doplňujúce pedagogické štúdium:
e-mail: dps.umb@umb.sk

Podpora IAM

Ak máte problém s prihlásením do konta IAM (LMS Moodle, WiFi sieť EDUROAM, Office365, káblová sieť na internátoch) pozrite si návody na stránke https://helpdesk.umb.sk/. Ak váš problém pretrváva, tak nás kontaktujte na e-mail helpdesk@umb.sk


AiS2 verzia 2024.04.1.92
dizajn © šomšák, 2009 - 2015