Fakultní administrátori AiS2

Ekonomická fakulta:
Ivana Kapustíková - e-mail: ivana.kapustikova@umb.sk, telefón: 048/446 6213

Filozofická fakulta:
Ing. Viera Pivarčeková - e-mail: viera.pivarcekova@umb.sk, telefón: 048/446 7425

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov:
Bc. Anna Kyseľová - e-mail: anna.kyselova@umb.sk, telefón: 048/446 1237

Fakulta prírodných vied:
Alena Králiková - e-mail: alena.kralikova@umb.sk, telefón: 048/446 7408

Pedagogická fakulta:
Ing. Veronika Pivarčeková - e-mail: veronika.pivarcekova@umb.sk, telefón: 048/446 4262

Právnická fakulta:
Mgr. Marián Lakomčík - e-mail: marian.lakomcik@umb.sk, telefón: 048/446 3119

Celouniverzitná podpora AiS2

Ak je váš fakultný správca mimo pracoviska (dovolenka, PN apod.) a máte problém so systémom AiS2, napíšte nám na e-mail ais.umb@umb.sk

Podpora IAM

Ak máte problém s prihlásením do konta IAM (LMS Moodle, WiFi sieť EDUROAM, Office365, káblová sieť na internátoch) pozrite si návody na stránke https://helpdesk.umb.sk/. Ak váš problém pretrváva, tak nás kontaktujte na e-mail helpdesk@umb.sk


AiS2 verzia 2.5.406.44
dizajn © šomšák, 2009 - 2015