Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Prihlásenie

Všeobecné informácie k používaniu AiS2

Akademický informačný systém AiS2 je optimalizovaný pre prehliadače:

  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Microsoft Edge

Prehliadač Safari nie je plne podporovaný a preto vám nemusí AiS2 fungovať správne.

Na portáli AiS2 na záložke AIS je k dispozícii Test prehliadača (pod prihlasovacím oknom), ktorý umožňuje kontrolu nastavení vášho prehliadača, resp. popisuje postup pre odporúčané nastavenia (povolenie pop-up okien, povolenie Cookies a pod.).

Rýchlosť zobrazovania jednotlivých súčastí aplikácie je limitovaná kvalitou používaného sieťového pripojenia.


AiS2 verzia 2024.04.1.92
dizajn © šomšák, 2009 - 2015