Study plan - Approved

study programme: Finance, Banking and Investment in English (II. degree, full time forma)
field of study: 8. - Economics and Management
Person responsible for the delivery, development and quality of the study programme: prof. Ing. Hussam Musa, PhD.
academic year: 2023/2024

Study section

Compulsory courses

Block - Compulsory courses

The student must successfully complete all compulsory courses during the study. (Študent musí počas štúdia úspešne absolvovať všetky povinné predmety.)

Code Course Name Act. Credit Duration Way of Completion Grade Sem. Conditional Teacher
KFÚ-EF/D_2_FMP-aj/22 Corporate Financial ManagementPP 6 2P+2S H 1 W prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
Ing. Ivan Sedliačik, PhD.,
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.
KFÚ-EF/D_2_FRaRB-aj/22 Financial Management and Regulation of BanksPP 7 2P+2S H 1 S prof. Ing. Emília Zimková, PhD.,
Ing. Michal Mešťan, PhD.
KFÚ-EF/D_2_MF-aj/22 International FinancePP 7 2P+2S H 2 W prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
Ing. Ivan Sedliačik, PhD.,
Ing. Katarína Izáková, PhD.
KFÚ-EF/D_2_VFaVV-aj/22 Public Finance and Public ChoicePP 7 2P+2S H 1 S doc. Ing. Ján Huňady, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_RNF-aj/22 Risk and Uncertainty in FinancePP 6 2P+2C H 2 W doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.
KFÚ-EF/D_2_DS-aj/22 Diploma Seminar 4 2S Abs 2 W prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
KFÚ-EF/D_2_INV-aj/22 Investment 6 2P+2C H 1 S prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
Ing. Michal Mešťan, PhD.
KE-EF/D_2_Makro2-aj/22 Macroeconomics 2 5 2P+2S H 1 S Ing. Mariana Považanová, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_KMvF-aj/22 Quantitative Methods in Finance 6 2P+2C H 1 W doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.,
RNDr. Mária Grausová, PhD.,
Ing. Viera Mendelová, PhD.,
Mgr. Mária Stachová, PhD.,
RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.

Compulsory elective courses

Block - Comulsory elective courses (min. 30 credits)

During the whole Master´s study the student must obtain 30 credits for compulsory elective courses (6 courses).

Code Course Name Act. Credit Duration Way of Completion Grade Sem. Conditional Teacher
KFÚ-EF/D_2_AI-aj/22 Alternative Investment 5 2P+1S H 2 W prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
Ing. Michal Mešťan, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_EK-aj/22 Econometrics 5 1P+2S H 1 S doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_ISvF-aj/22 Information Systems in Finance 5 2P+1S H 1 S RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.,
Ing. Peter Laco, PhD.
KFÚ-EF/D_2_MFM-f-aj/22 International Financial Management 5 2P+1S H 1 S prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
KFÚ-EF/D_2_ManU-aj/22 Managerial Accounting 5 1P+2S H 1 W prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
KFÚ-EF/D_2_MAaP-aj/22 Monetary Analysis and Prognosis 5 1P+2S H 1 S prof. Ing. Emília Zimková, PhD.,
Ing. Michal Mešťan, PhD.
KFÚ-EF/D_2_SaMS-aj/22 Standardization and International Standards 5 2P+1S H 1 S Ing. Ivan Sedliačik, PhD.,
Ing. Žaneta Lacová, PhD.
KEMP-EF/D_2_SaPM-aj/22 Strategic and Project Management 5 2P+1S H 1 W Ing. Mgr. Gabriela Nafoussi, PhD.
KFÚ-EF/D_2_ZaDS-aj/22 Taxation and Tax Administration 5 2P+1S H 1 W doc. Ing. Ján Huňady, PhD.

Elective courses

Block - Výberové predmety (min. 16 credits)

Počas celého inžinierskeho štúdia musí študent absolvovať výberové predmety v rozsahu 16 kreditov. Študent sa sám rozhoduje, koľko predmetov v danom roku a danom semestri absolvuje.Ako výberový predmet si zvolí buď predmet, ktorý fakulta ponúka ako výberový resp. ako výberový predmet si študent môže zvoliť aj povinný alebo povinne voliteľný predmet iného študijného programu príp. predmet inej fakulty UMB. Musí sa však držať príslušného stupňa štúdia.

Code Course Name Act. Credit Duration Way of Completion Grade Sem. Conditional Teacher
KOJK-EF/D_2_OR-aj/22 Business Negotiations (in English) 4 2S H 1, 2 W M.A. David Cole, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_PSzMVS-aj/23 Case Studies from Public Sector Management 4 2S H 1, 2 W Ing. Nikoleta Jakuš Muthová, PhD.,
prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.
KCR-EF/D_2_PSzCR2-aj/22 Case Studies in Tourism 2 (in English) ! 4 2S H 2 W doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD.
KOJK-EF/D_2_KvIPaj/22 Communication Across Cultures (in English) 4 2S H 1 S doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD.
KFÚ-EF/D_2_KaB-aj/22 Digital Currencies and Blockchain (in English) 4 2S H 1, 2 W Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
KE-EF/D_2_TS-VKzM/22 Theory of Consumer Behaviour (in English) 4 2S H 1 W doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
Ing. Mariana Považanová, PhD.
KCR-EF/D_2_CRvEU-aj/22 Tourism in European Union (in English) 4 2S H 1 S doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
KOJK-EF/D_2_SLF1/22 Slovak for Foreigners 1 4 2S H 1, 2 W Mgr. Petra Strnádová, PhD.
KOJK-EF/D_2_SLF2/22 Slovak for Foreigners 2 4 2S H 1, 2 S Mgr. Petra Strnádová, PhD.
KOJK-EF/D_2_SLF3/22 Slovak for Foreigners 3 4 2S H 2 W Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.
KOJK-EF/D_2_SLF4/22 Slovak for Foreigners 4 4 2S H 2 S Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.
DEK EF/D_2_FJpE/23 French Language for Economists 4 2S H 1 S Gautier Quentin Crept,
Ing. Žaneta Lacová, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_ApStatR/22 Applied Statistics in R System 4 2S H 1 W Mgr. Mária Stachová, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_B_on_line/22 Business on-line 4 2S H 1, 2 W Ing. Peter Laco, PhD.
KCR-EF/D_2_CRvEU/22 Tourism in European Union 4 2S H 1 S doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
KE-EF/D_2_EEUINT/23 Economics of European Integration 4 2S H 1, 2 W Ing. Mariana Považanová, PhD.
KCR-EF/D_2_FT1(TV1)/22 Field Trip 1 4 2S H 1 W Ing. Diana Kvasnová, PhD.,
Ing. Matúš Marciš, PhD.
KCR-EF/D_2_FT2(TV2)/22 Field Trip 2 8 2S H 1 S Ing. Matúš Marciš, PhD.
KFÚ-EF/D_2_InOb/22 Investment Trades 4 2S H 1 S Ing. Ľubomír Pintér, PhD.
KEMP-EF/D_2_Kouč/22 Coaching 4 2S H 1, 2 W Ing. Jozef Ďurian, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_KKvRR/22 Creativity and Culture in Regional Development 4 2S H 1, 2 W prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.
KFÚ-EF/D_2_KaB/22 Digital Currencies and Blockchain 4 2S H 1, 2 W Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
KE-EF/D_2_MVaHPnS/22 Macroeconomic Development and Economic Policy in Slovakia (in cooperation with the NBS) 4 2S H 1 W Ing. Žaneta Lacová, PhD.,
Ing. Anna Vallušová, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_MIS/22 Management Information Systems 4 2S H 2 W Ing. Jolana Gubalová, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_MZPvVS/22 Management Skills in the Public Sector 4 2S H 1 S doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.,
Ing. Filip Flaška, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_MIFEU/22 Management of EU funds` Implementation 4 2S H 1 W doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.
KEMP-EF/D_2_NZK/22 Quality Management Tools 4 2S H 1, 2 W doc. Ing. Denisa Malá, PhD.
KCR-EF/D_2_PSzCR2/22 Case Studies in Tourism 2 ! 4 2S H 2 W doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD.
KE-EF/D_2_PSYCHTRH/22 Market Psychology 4 2S H 1 W PhDr. Andrea Seberíni, PhD.,
Ing. Anna Vallušová, PhD.
KE-EF/D_2_SPSYVYCV/22 Socio-Psychological Training 4 2S H 1 S PhDr. Andrea Seberíni, PhD.,
doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD.,
PhDr. Marian Kika, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_SEPvSAP/23 Business Process Management with SAP 4 2S H 1 S Ing. Igor Kollár, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_TH/22 Game Theory 4 2S H 1, 2 W RNDr. Mária Grausová, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_TV/22 Field Research 4 2S H 1, 2 W Ing. Filip Flaška, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.
KVEaRR-EF/D_2_USR/22 Learning Regions 4 2S H 1, 2 W Ing. Filip Flaška, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.
KKMaIS-EF/D_2_UdESSAP/23 Introduction to SAP 4 2S H 1 W Ing. Igor Kollár, PhD.,
Ing. Peter Laco, PhD.
DEK EF/D_2_ŠVA_ING/23 Student Scientific Conference 4 Abs 1, 2 S Ing. Mária Kanderová, PhD.
Block - Univerzitné výberové predmety - Mgr. štúdium
Code Course Name Act. Credit Duration Way of Completion Grade Sem. Conditional Teacher
DEK EF/ESN1/23 Eramus student network 1 3 Abs 1, 2 W doc. Mgr. et Mgr. Ing. Miroslava Knapková, PhD.
DEK FPV/2d-fpv-124/23 Finance in practice 3 2S Abs 1, 2 W Ing. Janka Crmanová
KPgA PdF/2d-LMT-123/23 Limity intimity: o zodpovedných vzťahoch 3 1C+1S Abs 1, 2 S doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD.,
doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.
KTVS-FF/2d-vstv-106/23 Physical Education 6 3 2S Abs 1, 2 W Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.,
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.,
Mgr. Andrea Izáková, PhD.,
doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.,
PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD.,
doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD.,
Mgr. Kristián Bako,
Mgr. Michal Hlávek,
Mgr. Marián Škorik
KTVS-FF/2d-vstv-107/23 Physical Education 7 3 2S Abs 1, 2 S Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.,
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.,
Mgr. Andrea Izáková, PhD.,
doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.,
PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD.,
doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD.,
Mgr. Martin Bako,
Mgr. Marián Škorik,
Mgr. Michal Hlávek
KTVS-FF/2d-vstv-108/23 Physical Education 8 3 2S Abs 1, 2 W PaedDr. Boris Beťák, PhD.,
Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.,
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.,
Mgr. Andrea Izáková, PhD.,
doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.,
PaedDr. Mgr. Lukáš Opáth, PhD.,
doc. PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD.,
Mgr. Michal Hlávek,
Mgr. Kristián Bako,
Mgr. Marián Škorik
DEK PF/2d-FS1-003/23 Univerzitný folklórny súbor 1 3 2S Abs 1, 2 W Mgr. art. Martin Urban, PhD.
DEK PF/2d-UKO1-003/23 Univerzitný komorný orchester 1 3 2S Abs 1, 2 W Mgr. Pavel Martinka, PhD.
DEK PF/2d-SPZ1-003/23 Univerzitný spevácky zbor 1 3 2S Abs 1, 2 W Mgr. Pavel Martinka, PhD.
KSLLV-FF/2d-vdsl-02/23 The Great Works in World Literature II 3 2P Abs 1, 2 S PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.,
prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.,
doc. Ivan Jančovič, PhD.,
Mgr. Martina Kubealaková, PhD.,
Mgr. Eva Pršová, PhD.,
doc. PaedDr. Jozef Tatár, PhD.
KOaPP PrF/2d-uVZSP/23 General Foundations of Private Law 3 2P Abs 1, 2 S prof. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.,
doc. JUDr. Marián Ďurana, PhD.,
doc. JUDr. Juraj Takáč, PhD.,
doc. JUDr. Katarína Zajác Ševcová, PhD.,
JUDr. Monika Némethová, PhD.,
Mgr. Miroslava Dolíhalová, PhD.,
Mgr. Jakub Dzimko, PhD.,
JUDr. Eva Cvengová,
JUDr. Dominik Čipka,
JUDr. Drahomíra Dibdiaková,
JUDr. Ing. Miroslav Paller
KGG FPV/2d-fpv-114/16 Geopolitical development of the World 4 2S H 1, 2 W RNDr. Tibor Madleňák, PhD.
KGG FPV/2d-fpv-205/15 Field Course Abroad 6 120C Abs 1, 2 S doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.,
RNDr. Tibor Madleňák, PhD.
KGG FPV/2d-fpv-307/15 Electoral Geography 3 1S Abs 1, 2 S RNDr. Tibor Madleňák, PhD.
KGG FPV/2d-fpv-323/18 Geographical learning of Europe 3 2S Abs 1, 2 W doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
DEK PF/2d-DEP-513/23 Digital empowerment and participation 2 2C Abs S doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.,
Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.
DEK PF/2d-PMG-513/23 Project management 3 2S H S doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
DEK PF/2d-VMG-513/23 Volunteer management 3 2S H W doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

State exams

Compulsory courses

Block - State exam (Štátne skúšky) (min. 20 credits)
Code Course Name Act. Credit Duration Way of Completion Grade Sem. Conditional Teacher
KFÚ-EF/D_DPsO-aj/22 Diploma Thesis with Defence 20 OB 2