Študijný plán - Schválený

študijný program: ekonomika a manažment podniku (I. stupeň, externá forma)
študijný odbor: 8. - ekonómia a manažment
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.
akademický rok: 2023/2024

Študijná časť

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety bakalárskeho študijného programu "ekonomika a manažment podniku"

Študent musí počas štúdia úspešne absolvovať všetky povinné predmety.

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KEMP-EF/E_1_EP1-e/22 Ekonomika podniku 1PP 7 52sP H 1 Z doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
Ing. Jana Hroncová Vicianová, PhD.,
Ing. Petra Gundová, PhD.
KEMP-EF/E_1_EP2/22 Ekonomika podniku 2PP 7 52sP H 1 L doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
Ing. Ladislav Klement, PhD.,
Ing. Vladimíra Klementová, PhD.
KEMP-EF/E_1_FEAP1/22 Finančno-ekonomická analýza podniku 1PP 6 52sP H 3 Z doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD.,
Ing. Petra Gundová, PhD.
KEMP-EF/E_1_Man/22 ManažmentPP 7 52sP H 2 Z doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
Ing. Jozef Ďurian, PhD.,
Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA
KEMP-EF/E_1_MLZ/22 Manažment ľudských zdrojovPP 6 52sP H 3 L doc. Ing. Jana Marasová, PhD.,
Ing. Jozef Ďurian, PhD.,
doc. Mgr. Ing. Lukáš Smerek, PhD.
KEMP-EF/E_1_Mark/22 MarketingPP 6 52sP H 2 L doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.
KEMP-EF/E_1_MO/22 Medzinárodný obchodPP 5 52sP H 2 L doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD.,
Ing. Vladislav Kaputa, PhD.
KEMP-EF/E_1_PaE-P/22 Podnikanie a e-priestorPP 5 52sP H 3 Z doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD.,
Ing. Peter Laco, PhD.,
Ing. Petra Gundová, PhD.
KEMP-EF/E_1_PoFi/22 Podnikové financiePP 6 52sP H 2 L doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
Ing. Jana Hroncová Vicianová, PhD.
KFÚ-EF/E_1_Fin/22 Financie 5 39sP H 2 Z prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
Ing. Ivan Sedliačik, PhD.,
Ing. Katarína Izáková, PhD.
KKMaIS-EF/E_1_Info/22 Informatika 5 52sP H 1 Z Ing. Peter Laco, PhD.,
Ing. Zuzana Rigová, PhD.
KE-EF/E_1_Makro1/22 Makroekonómia 1 6 52sP H 1 L Ing. Žaneta Lacová, PhD.
KKMaIS-EF/E_1_Matem/22 Matematika 5 52sP H 1 L doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.,
RNDr. Mária Grausová, PhD.
KE-EF/E_1_Mikro/22 Mikroekonómia 6 52sP H 1 Z Ing. Barbora Mazúrová, PhD.
KE-EF/E_1_Pravo/22 Právo 5 52sP H 2 Z doc. Mgr. et Mgr. Ing. Miroslava Knapková, PhD.
KEMP-EF/E_1_SkBP/22 Seminár k bakalárskej práci 4 26sP Abs 3, 4 Z doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
Ing. Jana Hroncová Vicianová, PhD.,
Ing. Vladimíra Klementová, PhD.
KKMaIS-EF/E_1_Stat/22 Štatistika 6 52sP H 2 Z doc. Ing. Alena Kaščáková, PhD.,
RNDr. Pavol Kráľ, PhD.
KFÚ-EF/E_1_Ucto1/22 Účtovníctvo 1 5 52sP H 3 Z Ing. Jana Stašová, PhD.,
Ing. Michal Ištok, PhD.
KFÚ-EF/E_1_Ucto2/22 Účtovníctvo 2 5 52sP H 3 L Ing. Jana Stašová, PhD.,
Ing. Michal Ištok, PhD.
KOJK-EF/E_1_I.AJ1/22 I. cudzí odborný jazyk 1 - anglický jazyk 4 26sP H 1 Z Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.
KOJK-EF/E_1_I.AJ2/22 I. cudzí odborný jazyk 2 - anglický jazyk 4 26sP H 1 L doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD.,
M.A. David Cole, PhD.,
Mgr. Petra Strnádová, PhD.,
Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.,
PaedDr. Marta Valihorová, PhD.
KOJK-EF/E_1_I.AJ3/22 I. cudzí odborný jazyk 3 - anglický jazyk 4 26sP H 2 Z M.A. David Cole, PhD.
KOJK-EF/E_1_I.AJ4/22 I. cudzí odborný jazyk 4 - anglický jazyk 4 26sP H 2 L doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD.,
M.A. David Cole, PhD.,
Mgr. Petra Strnádová, PhD.,
Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.,
PaedDr. Marta Valihorová, PhD.
KOJK-EF/E_1_I.AJ5/22 I. cudzí odborný jazyk 5 - anglický jazyk 4 26sP H 3 Z PaedDr. Marta Valihorová, PhD.
KOJK-EF/E_1_I.NJ1/22 I. cudzí odborný jazyk 1 - nemecký jazyk 4 26sP H 1 Z Mgr. Viera Krešáková, PhD.
KOJK-EF/E_1_I.NJ2/22 I. cudzí odborný jazyk 2 - nemecký jazyk 4 26sP H 1 L Mgr. Viera Krešáková, PhD.
KOJK-EF/E_1_I.NJ3/22 I. cudzí odborný jazyk 3 - nemecký jazyk 4 26sP H 2 Z Mgr. Viera Krešáková, PhD.
KOJK-EF/E_1_I.NJ4/22 I. cudzí odborný jazyk 4 - nemecký jazyk 4 26sP H 2 L Mgr. Viera Krešáková, PhD.
KOJK-EF/E_1_I.NJ5/22 I. cudzí odborný jazyk 5 - nemecký jazyk 4 26sP H 3 Z Mgr. Viera Krešáková, PhD.
KOJK-EF/E_1_I.RJ1/22 I. cudzí odborný jazyk 1 - ruský jazyk 4 26sP H 1 Z Mgr. Viera Krešáková, PhD.
KOJK-EF/E_1_I.RJ2/22 I. cudzí odborný jazyk 2 - ruský jazyk 4 26sP H 1 L Mgr. Viera Krešáková, PhD.
KOJK-EF/E_1_I.RJ3/22 I. cudzí odborný jazyk 3 - ruský jazyk 4 26sP H 2 Z Mgr. Viera Krešáková, PhD.
KOJK-EF/E_1_I.RJ4/22 I. cudzí odborný jazyk 4 - ruský jazyk 4 26sP H 2 L Mgr. Viera Krešáková, PhD.
KOJK-EF/E_1_I.RJ5/22 I. cudzí odborný jazyk 5 - ruský jazyk 4 26sP H 3 Z Mgr. Viera Krešáková, PhD.

Povinne voliteľné predmety

Blok - povinne voliteľné predmety bakalárskeho študijného programu "ekonomika a manažment podniku"

Študent musí počas celého bakalárskeho štúdia získať 28 kreditov za povinne voliteľné predmety (7 predmetov). Študent si sám volí, koľko predmetov v danom roku a danom semestri absolvuje.

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KEMP-EF/E_1_KaR/22 Kalkulácie a rozpočtyPP 4 26sP H 2, 3 L doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
Ing. Ladislav Klement, PhD.,
Ing. Vladimíra Klementová, PhD.
KEMP-EF/E_1_PSzM/22 Prípadové štúdie z manažmentuPP 4 26sP H 2, 3 L doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
Ing. Jozef Ďurian, PhD.,
Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA
KEMP-EF/E_1_SZM/22 Spoločensky zodpovedný marketingPP 4 26sP H 3 Z prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.
KEMP-EF/E_1_UFaI/22 Udržateľné financie a investíciePP 4 26sP H 3 Z doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD.
KKMaIS-EF/E_1_DatS/22 Databázové systémy 4 26sP H 1, 2 L Ing. Jolana Gubalová, PhD.,
Ing. Igor Kollár, PhD.
KKMaIS-EF/E_1_DotPr/22 Dotazníkový prieskum 4 26sP H 3 L doc. Ing. Alena Kaščáková, PhD.,
Ing. Zuzana Rigová, PhD.
KVEaRR-EF/E_1_EMvP/22 Environmentálny manažment v podnikaní 4 26sP H 1, 2 L doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
Ing. Filip Flaška, PhD.
KE-EF/E_1_Fil/22 Filozofia 4 26sP H 1, 2 L doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD.
KKMaIS-EF/E_1_FM1/22 Finančná matematika 1 4 26sP H 1, 2, 3 Z Mgr. Petra Medveďová, PhD.
KE-EF/E_1_MEV/22 Medzinárodné ekonomické vzťahy 4 26sP H 2 Z Ing. Mariana Považanová, PhD.
KEMP-EF/E_1_PA/22 Podniková agenda ! 4 26sP H 1, 2 Z Ing. Lenka Hvolková, PhD.
KE-EF/E_1_Polito/22 Politológia 4 26sP H 1, 2 Z doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD.
KE-EF/E_1_PrPr/22 Pracovné právo 4 26sP H 2 L doc. Mgr. et Mgr. Ing. Miroslava Knapková, PhD.,
JUDr. Jana Slivka Bedlovičová, PhD.
KE-EF/E_1_ProfEt/22 Profesijná etika 4 26sP H 1, 2 L doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD.
KE-EF/E_1_Psych/22 Psychológia 4 26sP H 1, 2 Z PhDr. Andrea Seberíni, PhD.
KE-EF/E_1_Socio/22 Sociológia 4 26sP H 1, 2 Z PhDr. Marian Kika, PhD.
KOJK-EF/E_1_I.AJ6/22 I. cudzí odborný jazyk 6 - angický jazyk 4 26sP H 3 L doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD.,
M.A. David Cole, PhD.,
Mgr. Petra Strnádová, PhD.,
Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD.,
PaedDr. Marta Valihorová, PhD.
KOJK-EF/E_1_I.NJ6/22 I. cudzí odborný jazyk 6 - nemecký jazyk 4 26sP H 3 L Mgr. Viera Krešáková, PhD.
KOJK-EF/E_1_I.RJ6/22 I. cudzí odborný jazyk 6 - ruský jazyk 4 26sP H 3 L Mgr. Viera Krešáková, PhD.

Výberové predmety

Blok - Výberové predmety - externé bakalárske štúdium (min. 15 kreditov)

Študent musí počas celého bakalárskeho štúdia získať 15 kreditov za výberové predmety. Študent si sám volí, koľko predmetov v danom roku a danom semestri absolvuje.

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KE-EF/E_1_DaPVO/22 Duševné a priemyselné vlastníctvo organizácie 3 26sP H 2, 3 Z Ing. Barbora Mazúrová, PhD.,
doc. Mgr. et Mgr. Ing. Miroslava Knapková, PhD.
KE-EF/E_1_HP/22 Hospodárska politika 3 26sP H 2, 3 L Ing. Barbora Mazúrová, PhD.,
Ing. Ján Kollár, PhD.
KVEaRR-EF/E_1_OaI1/23 Obchodovanie a investovanie 1 3 26sP H 1, 2, 3 Z Ing. Tomáš Virdzek, PhD.
KVEaRR-EF/E_1_OaI2/23 Obchodovanie a investovanie 2 3 26sP H 1, 2, 3 L Ing. Tomáš Virdzek, PhD.
KKMaIS-EF/E_1_PG/22 Počítačová grafika pre ekonómov 3 26sP H 1, 2, 3 L Ing. Peter Laco, PhD.
KE-EF/E_1_UdEI/22 Úvod do európskej integrácie 3 26sP H 2, 3 Z Ing. Žaneta Lacová, PhD.
KE-EF/E_1_UdSnVSSS/23 Úvod do štúdia na vysokej škole - študijné zručnosti 3 26sP H 1 L Ing. Barbora Mazúrová, PhD.,
Ing. Ján Kollár, PhD.
KE-EF/E_1_UdSnVSa/23 Úvod do štúdia na vysokej škole - adaptácia 3 26sP H 1 Z Ing. Barbora Mazúrová, PhD.,
Ing. Ján Kollár, PhD.
KVEaRR-EF/E_1_VSaRR/22 Verejná správa a regionálny rozvoj 3 26sP H 1, 2, 3 L doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.
KVEaRR-EF/E_1_ZMZ/23 Základy manažérskych zručností 3 26sP H 2, 3 L Ing. Filip Flaška, PhD.,
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.
KKMaIS-EF/E_1_ZM/22 Základy matematiky 3 26sP H 1 Z Mgr. Petra Medveďová, PhD.,
RNDr. Mária Grausová, PhD.

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Štátne skúšky (min. 10 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KEMP-EF/DE_BPsO/22 Bakalárska práca s obhajobou 10 OB 3, 4