Študijný plán - Schválený

študijný program: manažment (I. stupeň, externá forma)
študijný odbor: 8. - ekonómia a manažment
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.
akademický rok: 2023/2024

Študijná časť

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety študijného programu Manažment (min. 127 kreditov)

Študent musí počas štúdia úspešne absolvovať všetky povinné predmety.

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
IMS-EF/E_1_EP/22 Ekonomika podnikuPP 6 52sP H 1 Z doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
Ing. Katarína Zimermanová, PhD.
IMS-EF/E_1_Man/22 ManažmentPP 8 52sP H 1 L doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.,
Ing. Lucia Hudáková, PhD.
IMS-EF/E_1_Stat/22 ŠtatistikaPP 6 52sP H 2 Z doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.,
Ing. Lucia Hudáková, PhD.
IMS-EF/E_1_PSzMan/22 Prípadové štúdie z manažmentuPP 5 26sP H 2 Z doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.,
Ing. Lucia Hudáková, PhD.
IMS-EF/E_1_PF/22 Podnikové financiePP 6 52sP H 2 Z doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
Ing. Katarína Zimermanová, PhD.
IMS-EF/E_1_MLZ/22 Manažment ľudských zdrojovPP 7 52sP H 2 Z Ing. Lucia Bartková, PhD., univerzitný docent
IMS-EF/E_1_OM/22 Operačný manažmentPP 7 52sP H 2 L doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.
IMS-EF/E_1_PSzMLZ/22 Prípadové štúdie z manažmentu ľudských zdrojovPP 5 26sP H 2 L Ing. Lucia Bartková, PhD., univerzitný docent
IMS-EF/E_1_Mark/22 MarketingPP 6 52sP H 2 L Ing. Lucia Bartková, PhD., univerzitný docent
IMS-EF/E_1_FEAP1/22 Finančno-ekonomická analýza podniku 1PP 6 52sP H 3 Z doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
Ing. Katarína Zimermanová, PhD.
IMS-EF/E_1_OrgA/22 Organizačné audityPP 6 52sP H 3 L prof. Ing. Ján Závadský, PhD.,
doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.,
PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.
IMS-EF/E_1_Info/22 Informatika 5 52sP H 1 Z Ing. Mária Pomffyová, PhD.
IMS-EF/E_1_Mikro/22 Mikroekonómia 6 52sP H 1 Z doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.
IMS-EF/E_1_I.AJ1/22 I. cudzí odborný jazyk 1 - anglický jazyk 4 26sP H 1 Z PhDr. Mária Sirotiaková, PhD.
IMS-EF/E_1_I.AJ2/22 I. cudzí odborný jazyk 2 - anglický jazyk 4 26sP H 1 L PhDr. Mária Sirotiaková, PhD.
IMS-EF/E_1_Matem/22 Matematika 5 52sP H 1 L Mgr. Petra Medveďová, PhD.
IMS-EF/E_1_ManPs/22 Manažérska psychológia 5 39sP H 1 L PhDr. Andrea Seberíni, PhD.
IMS-EF/E_1_Makro/22 Makroekonómia 6 52sP H 1 L Ing. Žaneta Lacová, PhD.,
Ing. Anna Vallušová, PhD.
IMS-EF/E_1_Pravo/22 Právo 5 52sP H 2 L doc. Mgr. et Mgr. Ing. Miroslava Knapková, PhD.
IMS-EF/E_1_Ucto1/22 Účtovníctvo 1 5 52sP H 3 Z Ing. Katarína Zimermanová, PhD.
IMS-EF/E_1_PIS/22 Podnikové informačné systémy 5 52sP H 3 Z Ing. Mária Pomffyová, PhD.
IMS-EF/E_1_SkBP/22 Seminár k bakalárskej práci 4 26sP Abs 3, 4 Z doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.,
Ing. Katarína Zimermanová, PhD.
IMS-EF/E_1_MK/22 Manažérska komunikácia 5 52sP H 3 L Ing. Lucia Hudáková, PhD.

Povinne voliteľné predmety

Blok - povinne voliteľné predmety bakalárskeho študijného programu "manažment" (min. 28 kreditov)

Študent musí počas celého bakalárskeho štúdia získať 28 kreditov za povinne voliteľné predmety (7 predmetov). Študent si sám volí, koľko predmetov v danom roku a danom semestri absolvuje.

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
IMS-EF/E_1_DatS/22 Databázové systémy ! 4 26sP H 2, 3, 4 L Ing. Mária Pomffyová, PhD.
IMS-EF/E_1_FaM/22 Financie a mena 4 26sP H 2, 3, 4 L doc. Ing. Ján Huňady, PhD.,
Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
IMS-EF/E_1_Fil/22 Filozofia 4 26sP H 2, 3, 4 L doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD.
IMS-EF/E_1_I.AJ3/22 I. cudzí odborný jazyk 3 - anglický jazyk ! 4 26sP H 2, 3, 4 Z PaedDr. Marta Valihorová, PhD.
IMS-EF/E_1_I.AJ4/22 I. cudzí odborný jazyk 4 - anglický jazyk ! 4 26sP H 2, 3, 4 L PaedDr. Marta Valihorová, PhD.
IMS-EF/E_1_I.AJ5/22 I. cudzí odborný jazyk 5 - anglický jazyk 4 26sP H 3, 4 Z PhDr. Mária Sirotiaková, PhD.
IMS-EF/E_1_MEV/22 Medzinárodné ekonomické vzťahy ! 4 26sP H 2, 3, 4 Z Ing. Mariana Považanová, PhD.
IMS-EF/E_1_NK/22 Nákladový kontroling 4 26sP H 2, 3, 4 Z Ing. Ladislav Klement, PhD.
IMS-EF/E_1_PSzMark/22 Prípadové štúdie z marketingu ! 4 26sP H 3, 4 Z Ing. Lucia Bartková, PhD., univerzitný docent
IMS-EF/E_1_PodnMaSP/22 Podnikanie v malých a stredných podnikoch 4 26sP H 2, 3, 4 Z Ing. Lucia Hudáková, PhD.
IMS-EF/E_1_Politol/22 Politológia 4 26sP H 1, 2, 3, 4 Z doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD.
IMS-EF/E_1_SP/22 Spoločenský protokol 4 26sP H 1, 2, 3, 4 Z Ing. Lucia Hudáková, PhD.
IMS-EF/E_1_SocMP/22 Sociológia v manažérskej praxi 4 26sP H 2, 3 L PhDr. Marian Kika, PhD.

Výberové predmety

Blok - Výberové predmety (min. 15 kreditov)

Študent musí počas štúdia získať 15 kreditov za výberové predmety

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
IMS-EF/E_1_AHS/23 Aplikovaná hmotná stimulácia 3 26sP H 1, 2, 3 L Ing. Katarína Zimermanová, PhD.
IMS-EF/E_1_IAvP/22 Internetové aplikácie v podniku 3 26sP H 1, 2, 3, 4 L Ing. Mária Pomffyová, PhD.
IMS-EF/E_1_KSM/22 Koncepcie štíhleho manažmentu ! 3 26sP H 3, 4 Z doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.
IMS-EF/E_1_PG/22 Počítačová grafika 3 26sP H 1, 2, 3, 4 Z Ing. Mária Pomffyová, PhD.
IMS-EF/E_1_PrPr/23 Pracovné právo 3 26sP H 2, 3, 4 Z JUDr. Jana Slivka Bedlovičová, PhD.
IMS-EF/E_1_TMKaJV/22 Tvorba marketingovej kampane a jej vyhodnocovanie ! 3 26sP H 2, 3 L Ing. Lucia Bartková, PhD., univerzitný docent
IMS-EF/E_1_Tovar/22 Tovaroznalectvo 3 26sP H 1, 2, 3 L Ing. Lucia Bartková, PhD., univerzitný docent
IMS-EF/E_1_UdEI/22 Úvod do európskej integrácie ! 3 26sP H 2, 3, 4 Z Ing. Žaneta Lacová, PhD.
IMS-EF/E_1_UdSnVSA/23 Úvod do štúdia na vysokej škole - adaptácia 3 26sP H 1 Z Ing. Ján Kollár, PhD.,
Ing. Barbora Mazúrová, PhD.
IMS-EF/E_1_UdSnVSSS/23 Úvod do štúdia na vysokej škole - študijné zručnosti 3 26sP H 1 L Ing. Ján Kollár, PhD.,
Ing. Barbora Mazúrová, PhD.
IMS-EF/E_1_ZM/22 Základy matematiky 3 26sP H 1, 2 Z Mgr. Petra Medveďová, PhD.

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Štátne skúšky (min. 10 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
IMS-EF/DE_BPsO/22 Bakalárska práca s obhajobou 10 OB 3, 4